AKTUALNO

 

PONOVNI RAZPIS ZA ŠTUDENTE TUTORJE

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 1 prosto mesto za tutorje/ke študente za leto 2020/2021 na programih Evropske študije, Novinarstvo in tutorja študenta 3. stopnje. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del tutorske ekipe. 

RAZSPIS: ”DOKUMENT”

OBRAZEC: ”DOKUMENT”

 

SEZNAM TUTORJEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

V spodnji povezavi lahko najdete seznam tutorjev za študijsko leto 2020/21. Seznam bo naknadno še dopolnjen, ko bodo izbrani vsi tutorji. 

Link: DOKUMENT

TUTORSKI RAZSPIS

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente za leto 2020/2021. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del ekipe tutorjev. 

Tutorski razspis: RAZSPIS

Obrazec Tutorskega razspisa: OBRAZEC

 

 

TUTORSKI RAZSPIS

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente za leto 2020/2021. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del ekipe tutorjev. 

Tutorski razspis: RAZSPIS

Obrazec Tutorskega razspisa: OBRAZEC

 

 

Anketa – Evalvacija študija na daljavo

 

Študentski svet FDV je v aprilu 2020 opravil anketo o zadovoljstvu študentov s študijem na daljavo tekom Koronavirusa.
Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno v Sloveniji poteka zaradi razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji in predlogi študentov o nadaljnjem izvajanju študijskega procesa.

 

Anketa

Predstavitev šs

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Študente zastopa v organih fakultete, podaja mnenja o napredovanju profesorjev in rešuje študentsko in studijsko problematiko na fakulteti.

Podlaga za delovanje Študentskega sveta je določena z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in s Poslovnikom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Na ravni Fakultete za družbene vede je delovanje Študentskega sveta FDV določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Poslovnikom Študentskega sveta Fakultete za družbene vede.

Volitve v SS FDV razpise dekan/ja fakultete na zahtevo rektorja/ice Univerze v Ljubljani. Vsi študentje vseh programov lahko kandidirajo in volijo predstavnika svoje smeri v SS FDV na dodiplomski stopnji. Podiplomski študentje izvolijo pet predstavnikov (ne glede na smer študija), prav tako doktorski študentje izvolijo tri predstavnike. Iz izvoljenih predstavnikov se konstituira SS FDV, ki na konstitutivni seji izmed svojih članov in članic izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika. Predsednik in podpredsednik SS FDV sta člana Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL). Mandat svetnikov SS FDV traja 1 leto.

Svetniki za svoje delo, sodelovanje na sejah ŠS FDV in ostalih organih FDV ne prejemajo plačila.

ŠS FDV lahko tekom leta ustanovi delovna telesa, ki se navezujeta na točno določeno tematiko. av tako pa voli predstavnike študentov v komisijah fakultete in Senatu FDV. Predlaga tudi kandidata za študenta prodekana, ki je sodelavec in svetovalec prodekana za studijske zadeve