Rezultati razpisa za tutorke študentke in tutorje študente v študijskem letu 2022/2023

Več…

Razpis FDV v letu 2022 za (so)financiranje projektov študentskih društev

Več…

Denarna pomoč študentom v stiski

Nepovratna denarna pomoč študentom v socialni stiski v višini 200 ali 300 €. Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 6. 2022 oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu.

Več…

Vabilo in sklic 6. redne seje ŠS FDV

Več…

Vabilo in sklic 4. redne seje ŠS FDV

Več…

PODALJŠANJE RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Več…

Peticija ŠS FDV za uvedbo vzporedne izvedbe predavanj za študente FDV, ki ne se ne morejo udeleževati študijskega procesa na fakulteti.

V zadnjih mesecih med študenti opažamo, da se večje število študentov ne more udeleževati študijskega procesa na fakulteti. Zaradi bolezni COVID – 19 je veliko študentov primorano ostati doma. Študentom je posledično onemogočeno spremljanje predavanj in vaj s čimer zamujajo velik del svojega izobraževalnega procesa. ŠS FDV je zato pripravil peticijo s katero pozivamo vodstvo Fakultete za družbene vede k uvedbi vzporedne izvedbe predavanj, vaj in seminarjev preko spletnih orodij za vse študente, ki se zaradi posledic bolezni COVID – 19 ne morejo udeleževati študijskega procesa na fakulteti. Na ta način želimo zagotoviti varen in nemoten študijski proces za vse študente, brez diskriminacije. Svoj glas lahko oddate na spodnji povezavi.

Povezava: https://chng.it/nj6jtyCcyB

Ponovljeni tutorski razpis

Ponovno objavljamo tutorski razpis za vsa nezasedena mesta, vse zainteresirane kandidate še enkrat lepo naprošamo, da oddajo svojo prijavo. Prijave je mogoče oddati do 21. 9. 2021. Več informaciji se nahaja v tutorskem razpisu.

Tutorski razpis

Obrazec za tutorski razpis

Ponovljeni tutorski razpis

Objavljamo ponovljeni tutorski razpis za vsa nezasedena mesta. 

Tutorski razpis

Obrazec za tutorski razpis

Seznam izbranih tutorjev

V priponki je objavljen seznam izbranih tutorjev za študijsko leto 2021/2022. Vsem, ki ste bili izbrani iskreno čestitamo. Prav tako poudarjamo, da vsa mesta še niso bila zasedena in pozivamo vse zainteresirane študente, da se na njih prijavijo. 

Seznam izbranih tutorjev

Tutorski razpis za študijsko leto 2021/22

Skladno s Poslovnikom tutotorskega sistema Fakultete za družbene vede, Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 42 prostih mest za tutorje/ke študente, razpis si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.

RAZPIS

OBRAZEC

Programi kandidatov za dekana FDV za obdobje 2021-2025

V četrtek, 20. maja 2021 bodo na Fakulteti za družbene vede potekale elektronske volitve za dekana za mandatno obdobje 2021-2025. Z namenom, da bi k študentkam in študentom olajšala izbiro in jih spodbudili k udeležbi smo se odločili, da v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV organiziramo pogovore s kandidati, ki bodo potekali od 11. do 13. maja (več informacij lahko najdete na spodnji povezavi) . Prav tako spodaj prilagamo programe kandidatov za dekana FDV za obdobje 2021-2025.

Programi:

Predlogi ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in poletnega izpitnega
obdobja in Analiza ankete o študiju do konca študijskega leta 2020/21. 

Objavljamo Predloge ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in Analizo ankete študiju do konca študijskega leta 2020/21. Predloge smo prav tako posredovali vodstvu fakultete, tutorjem in svetnikom. Analiza ankete nazorno predstavlja želje študentov FDV. S predlogi pa smo želimo tako predavateljem kot študentom olajšati študijski proces in delo na fakulteti ter omogočiti čim bolj miren in učinkovit zaključek leta. 

1. Izredna seja ŠS FDV 

V petek 30. 4. 2021 bo potekala 1. izredna seja ŠS FDV. Razlog za sklic seje sta 2. in 3. točka dnevnega reda. V ponedeljek 3. maja bo potekala seja Akademskega zbora FDV. Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni, delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da njihovo število ustreza eni petini članov akademskega zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih ter raziskovalnih sodelavcev. V letošnjem letu študentom pripada 52 mest. Akademskemu zboru se bodo v letošnjem letu na seji 3. maja predstavili kandidati za dekana FDV. Člani akademskega zbora jim bodo lahko zastavili vprašanja v zvezi z njihovo kandidaturo in podali svoje predloge.

Kandidaturo za predstavnika študentov v Akademskem zboru FDV lahko oddate do 30. 4. do 12.00. 

Povzetek dogajanja na 1. Sestanku Delovnega telesa za spremljanje študija na daljavo

Povzetek

Poročilo o rezultatih volitev v ŠS FDV za mer Novinarstvo in Kulturologija 

Objavljamo poročilo volilne komisije o volitvah v Študentski svet FDV za smer Novinarstvo in Kulturologija, ki so potekale dne 1. 3. 2020. 

Poročilo

Seznam kandidatov za volitve predstavnikov smeri Novinarstvo in Kulturologija v ŠSFDV.

V priponki je objavljen poimenski seznam kandidatov za smeri Novinarstvo in Kulturologija za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za obdobje študijskega leta 2020/2021.

Priponka: Lista 

Vabilo na konstitutivno sejo ŠSFDV

Danes, 17. februarja 2021, bo ob 18. uri potekala Konstitutivna seja ŠS FDV.

 

Vabilo na konstitutivno sejo ŠSFDV

Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet FDV za leto 2020/2021

POROČILO

AKTUALNO

60 let FDV – Covidiada: Družboslovne refleksije epidemije

 
S prvim dogodkom praznovanja šestega desetletja fakultete želimo prispevati k strokovnim odzivom na aktualno dogajanje.
𝐕 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐝𝐞𝐥𝐣𝐞𝐤, 𝟏. 𝟐. 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐯𝐚𝐬 𝐨𝐝 𝟗. 𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐣𝐞 𝐯𝐚𝐛𝐢𝐦𝐨 𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚𝐝𝐨.
Življenje v epidemiji je namreč kot Odisejevo dolgotrajno, nevarnosti (in dogodivščin) polno potovanje izpred Troje do domače Itake. Kam nas je pripeljala epidemija, kaj je razgalila, kje prežijo nevarnosti, kako ubežati zavajajočim zvokom siren in varno pristati v novi realnosti?
Veseli bomo vaše udeležbe.
 
 
 

SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O ZAČETKU VOLITEV V ŠSFDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

Zaradi postopkovnih zapletov v zvezi z oddajo in obravnavo kandidatur na prvi stopnji študijskih programov Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti in Novinarstvo se volitve v tem delu izvedejo naknadno in ne dne, na katerega je bilo to določeno v Sklepu o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev z dne 19. 1. 2021. V navedenem delu se postopek ponovi in se s tem omogoči sodelovanje oz. kandidiranje vsem zainteresiranim kandidatom na navedenih študijskih smereh, ki izpolnjujejo pogoje za kandidaturo.

Sklep

PONOVNI RAZPIS ZA ŠTUDENTE TUTORJE

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 1 prosto mesto za tutorje/ke študente za leto 2020/2021 na programih Evropske študije, Novinarstvo in tutorja študenta 3. stopnje. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del tutorske ekipe. 

RAZSPIS: ”DOKUMENT”

OBRAZEC: ”DOKUMENT”

 

Sklep Senata FDV o izvedbi zimskega semestra 2020/21

FDV sporoča: v ponedeljek, 7. 12. 2020, je Senat Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sprejel sklep, da se pedagoško delo (predavanja, seminarji, vaje) zimskega semestra 2020/21 zaradi epidemioloških razmer, povezanih s COVID-19, do konca trajanja semestra (do 15. 1. 2021) izvede na daljavo. Ta sklep ne prejudicira načina izvajanja preverjanj znanj v zimskem izpitnem obdobju, saj v tem trenutku še ne vemo, ali bodo ukrepi glede fizične prisotnosti študentov na fakulteti sproščeni ali ne. O tem vas bomo obvestili naknadno.

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŠS

V priponki je objavljen poimenski seznam kandidatov za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za obdobje študijskega leta 2020/2021.

 

Seznam

SEZNAM TUTORJEV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

V spodnji povezavi lahko najdete seznam tutorjev za študijsko leto 2020/21. Seznam bo naknadno še dopolnjen, ko bodo izbrani vsi tutorji. 

Link: DOKUMENT

FDV na sejmu Informativa

Fakulteta za družbene vede se bo tudi letos predstavila na sejmu Informativa, ki bo letos potekala potekala 22. in 23. januarja, prek spleta. 

TUTORSKI RAZSPIS

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente za leto 2020/2021. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del ekipe tutorjev. 

Tutorski razspis: RAZSPIS

Obrazec Tutorskega razspisa: OBRAZEC

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

V skladi s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 10.a členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani se razpiše volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Študentski svet FDV sestavlja dvajset (20) članov. Sestavljen je iz enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (Skupaj dvanajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta.

Vlaganje kandidatur bo potekalo med 23. 1. 2021 in 30. 1. 2021. Kandidature lahko oddate elektronsko (na: studentskis.fdv@gmail.com) ali fizično v  nabiralnik Študentskega sveta FDV najkasneje do 30. 1. 2021 (rok se izteče 29.1.2021 ob 24:00). Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL

Volitve bodo v skladu z določbo 10.a člena pravilnika o volitvah predstavnikov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani izvedene na daljavo, v elektronski obliki, z uporabo elektronske aplikacije Simply Voting in ob ustreznem varovanju osebnih podatkov in zagotovitvi tajnosti volitev. Volitve bodo potekale v sredo, 10 februarja 2021, med 9. In 16. uro, v skladu z navodili, ki bodo pripravljena naknadno in javno objavljena.

Člane Študentskega sveta FDV se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem. Skladno s sklepom o začetku postopka volilnih opravil. Za volitve ŠS FDV so člani volilnega odbora FDV:

  • Katja Golobič (predsednica)
  • Vid Babič
  • Lana Zagorac

Razpis

Kandidaturni obrazec

TUTORSKI RAZSPIS

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente za leto 2020/2021. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del ekipe tutorjev. 

Tutorski razspis: RAZSPIS

Obrazec Tutorskega razspisa: OBRAZEC

 

 

Anketa – Evalvacija študija na daljavo

 

Študentski svet FDV je v aprilu 2020 opravil anketo o zadovoljstvu študentov s študijem na daljavo tekom Koronavirusa.
Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno v Sloveniji poteka zaradi razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji in predlogi študentov o nadaljnjem izvajanju študijskega procesa.

 

Anketa

Predstavitev šs

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Študente zastopa v organih fakultete, podaja mnenja o napredovanju profesorjev in rešuje študentsko in studijsko problematiko na fakulteti.

Podlaga za delovanje Študentskega sveta je določena z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in s Poslovnikom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Na ravni Fakultete za družbene vede je delovanje Študentskega sveta FDV določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Poslovnikom Študentskega sveta Fakultete za družbene vede.

Volitve v SS FDV razpise dekan/ja fakultete na zahtevo rektorja/ice Univerze v Ljubljani. Vsi študentje vseh programov lahko kandidirajo in volijo predstavnika svoje smeri v SS FDV na dodiplomski stopnji. Podiplomski študentje izvolijo pet predstavnikov (ne glede na smer študija), prav tako doktorski študentje izvolijo tri predstavnike. Iz izvoljenih predstavnikov se konstituira SS FDV, ki na konstitutivni seji izmed svojih članov in članic izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika. Predsednik in podpredsednik SS FDV sta člana Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL). Mandat svetnikov SS FDV traja 1 leto.

Svetniki za svoje delo, sodelovanje na sejah ŠS FDV in ostalih organih FDV ne prejemajo plačila.

ŠS FDV lahko tekom leta ustanovi delovna telesa, ki se navezujeta na točno določeno tematiko. av tako pa voli predstavnike študentov v komisijah fakultete in Senatu FDV. Predlaga tudi kandidata za študenta prodekana, ki je sodelavec in svetovalec prodekana za studijske zadeve