Monthly Archives: november 2021

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2021/2022

Na temelju 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 7. člena Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za izvedbo […]

ODZIV ŠS FDV NA VOLILNA OPRAVILA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Ponovitev volilnih opravil V zadnjih dneh je po družbenih omrežjih krožilo veliko obtožb o skrivanju kandidacijskega postopka in neustreznem informiranju študentov. Pritožba zoper kandidacijski postopek  je bila posredovana tudi Rektorju Univerze v Ljubljani, ki je v svojem pozivu Fakulteti za družbene vede ugotovil, da v povezavi z informiranjem študentov ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev, saj […]

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede. Na podlagi poziva Rektorja Univerze v Ljubljani se zaradi neskladja področnih pravnih aktov med Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca, volilna opravila ponovijo (ponovitev kandidacijskega postopka in volitev). Vsi […]