Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2021/2022

Na temelju 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 7. člena Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev Študentskega sveta Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2021/22.

Razpis

Obrazec