Vabilo in sklic 6. redne seje ŠS FDV

Spoštovane_i svetnice in svetniki, predstavnice in predstavniki študentk in študentov v Katedrah, Senatu FDV, Upravni odbor FDV ter v Komisije Senata FDV! Na podlagi 66. člena Poslovnika ŠS FDV vam pošiljam vabilo in sklic 6. redne seje Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki bo potekala v sredo, 15. junija 2022 ob 17:00, v predavalnici 10 na Fakulteti za družbene vede.

Dnevni red:
  1. Potrditev dnevnega reda,
  2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS FDV,
  3. Delovni vikend,
  4. Študentska mnenja,
  5. Poročila študentskih predstavnikov,
  6. Razno
Sklic 6. redne seje