Denarna pomoč študentom v stiski

Spoštovani,

v preteklih dneh smo na Fundaciji Študentski tolar, v sodelovanju s Škisovo tržnico 2022, objavili Razpis za denarno pomoč študentom v stiski.  <https://www.studentski-tolar.si/denarna-pomoc/nepovratna-denarna-pomoc-studentom-v-stiski>

Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 200 ali 300 €.

Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 6. 2022 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu.

SPLOŠNI POGOJI:
Razpis je namenjen vsem študentom, ki niso v rednem delovnem razmerju in imajo v študijskem letu 2021/22:
• status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), v Republiki Sloveniji;
• status študenta na javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s tujim državljanstvom z urejenim začasnim ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo obenem izpolnjevati tudi državljani Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka:
• prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
• prosilec ima davčno številko v Republiki Sloveniji;
• prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnjega odstavka kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …)

Ker verjamemo, da se tudi na vaših institucijah najdejo študenti in študentke, ki se borijo s finančnimi težavami in socialno stisko, vas prijazno vabimo, da naš razpis delite med svoje študente in tako skupno pomagamo k izboljšanju njihovega položaja.

Obenem bi radi omenili, da imamo za študente v stiski, ki imajo status študenta na eni izmed članic Univerze v Ljubljani, odprte še naslednje razpise:
– subvencionirane jezikovne tečaje <https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/jezikovni-tecaji>  (več kot 50 različnih jezikov in stopenj po ceni 30€)
– subvencionirane strokovne tečaje <https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/strokovni-tecaji>  (tečaj slovenskega znakovnega jezika, mala vrata retorike, kreativno pisanje, asertivnost – trening samozavesti, desetprstno slepo tipkanje)
– brezplačno lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog <https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/brezplacno-lektoriranje-diplomskih-in-magistrskih-nalog>
– brezplačne vstopnice za ogled predstav v SNG Drama Ljubljana <https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/brezplacne-vstopnice-za-ogled-predstav-v-sng-drama-ljubljana>

Hvala za vaše sodelovanje, veliko uspehov v prihodnje in prijetne poletne dni.
Ekipa Fundacije Študentski tolar