Monthly Archives: oktober 2022

Razpis za volitve nove sestave Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Drage študentke in študentje! Z današnjim dnem se začenja razpis za volitve nove sestave Študentskega sveta Fakultete za družbene vede. Študentski svet je predstavniški organ, v katerem predstavniki vseh smeri in stopenj študija zastopajo svoje sošolke in sošolce. Svet izvoli študentske predstavnike v fakultetnih komisijah ter podaja študentska mnenja, sodeluje pri organiziranju študijskega procesa, skrbi […]

Razpis kandidacijskega postopka za Akademski zbor FDV

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic in predstavnikov študentk in študentov v: Akademski zbor Fakultete za družbene vede (52 predstavnikov). Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do torka, 25.10.2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski […]

Vabilo in sklic 8. redne seje ŠS FDV

Spoštovane svetnice in svetniki! Na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL, sklicujem, 8. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) in razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic in predstavnikov študentk in študentov v Akademski zbor Fakultete za družbene vede, ki bo potekala […]