Sklic in vabilo 1. redne seje ŠS FDV ter kandidacijskega postopka predstavnic v organe FDV

Spoštovane študentke in študenti,

na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 1. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki bo potekala v sredo, 21. decembra 2022, ob 20.00 na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/94208672850

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FDV
 3. Volitve prodekanje študentke
 4. Volitve predstavnic v Senat FDV
 5. Volitve predstavnice v Upravni odbor FDV
 6. Volitve predstavnice ŠS FDV v Upravni odbor ŠO FDV
 7. Volitve predstavnic v komisije Senata FDV
 8. Volitve predstavnic študentov v katedre FDV
 9. Potrditev programa ŠSFDV
 10. Razprava o potencialnih delovnih skupinah
 11. Določitev okvirnih terminov naslednjih rednih sej
 12. Razno

Prav tako na podlagi 60. člena in 62. člena Poslovnika ŠS FDV začenjam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic iz vrst študentk v organe fakultete, Komisije Senata FDV, ŠO FDV, katedre, Upravni odbor FDV in na mesto prodekanje študentke. Obrazec za kandidaturo je v prilogi, prav tako razpis kandidacijskega postopka. Kandidatke in kandidati se bodo lahko predstavile/li na 1. redni seji ŠS FDV na zgoraj navedeni Zoom povezavi.

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic študentov v:

 1. Senat FDV (5 predstavnic), 

2. Komisije Senata FDV:

 • Komisija za študijske zadeve (2 predstavnici), 
 • Komisija za kakovost (2 predstavnici),
 • Komisija za etiko – častno razsodišče (1 predstavnica), 
 • Disciplinska komisija (2 predstavnici, 2 namestnici), 
 • Komisija za spremembo pravil (1 predstavnica), 
 • Komisija za Prešernove nagrade (1 predstavnica),

3. Upravni odbor FDV (1 predstavnica), 

4. Katedre (11 predstavnic),

 • Katedra za analitsko sociologijo,
 • Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov,
 • Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo,
 • Katedra za teoretsko analitsko politologijo,
 • Katedra za analizo politik in javno upravo,
 • Katedra za mednarodne odnose,
 • Katedra za obramboslovje,
 • Katedra za medijske in komunikacijske študije,
 • Katedra za novinarstvo,
 • Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi,
 • Katedra za kulturologijo
 • Katedra za tuje jezike 

5. Funkcijo Prodekanje študentke (1 predstavnica), 

6. Upravni odbor ŠO FDV (1 predstavnica).

Vljudno vabljene in vabljeni prispevati k sooblikovanju študijskega življenja in boju za študentske pravice!

Lep pozdrav,
Max Davidović
Predsednik Študentskega sveta FDV