Monthly Archives: januar 2023

Poziv ŠS FDV za imenovanje članic in članov Razpisne komisije

Zadeva: Na podlagi 74. in 75. člena Poslovnika ŠS FDV razpisujem kandidacijski postopek za imenovanje članic in članov Razpisne komisije. Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede bodo naloge članic in članov Razpisne komisije vključevale pripravo razpisnega besedila in razpisne dokumentacije za sofinanciranje fakultetnih društev FDV iz tržne […]

Sklic in vabilo 2. redne seje ŠS FDV in ponovitev kandidacijskega postopka

Spoštovane študentke in študenti, na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 2. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v sredo, 11. januarja 2023 ob 20.00 uri na zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98964152489. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika […]