Sklic in vabilo 2. redne seje ŠS FDV in ponovitev kandidacijskega postopka

Spoštovane študentke in študenti,

na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 2. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v sredo, 11. januarja 2023 ob 20.00 uri na zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98964152489.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS FDV
 3. Volitve predstavnic v komisije Senata FDV
 4. Volitve predstavnic študentov v katedre FDV
 5. Ustanovitev delovnih skupin
 6. Določitev okvirnih terminov naslednjih rednih sej
 7. Razno

Prav tako zaradi na podlagi 60. člena in 62. člena Poslovnika ŠS FDV zaradi pomankanja prijav ponavljam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic iz vrst študentk v Komisije Senata FDV ter katedre. Obrazec za kandidaturo je v prilogi, prav tako razpis kandidacijskega postopka. Kandidatke in kandidati se bodo lahko predstavile/li na 2. redni seji ŠS FDV na zgoraj navedeni Zoom povezavi.

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic študentov v:

 1. Komisije Senata FDV:
 • Komisija za študijske zadeve (1 predstavnica), 
 • Komisija za etiko – častno razsodišče (1 predstavnica), 
 • Komisija za Prešernove nagrade (1 predstavnica)
 • Disciplinska komisija (1 predstavnica)

2. Katedre (2 predstavnici):

 • Katedra za teoretsko analitsko politologijo,
 • Katedra za kulturologijo

Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do torka, 10. 1. 2023 do 24.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssfdvul@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka.

Na seji bo prav tako potekala ustanovitev delovnih skupin za mandat 2022/23, zato vse, ki vas zanima sodelovanje s ŠS FDV in območje študentske problematike vabim, da se nam na seji pridružite.

Lep pozdrav,
Max Davidović
Predsednik Študentskega sveta FDV

Priloga: