Poziv ŠS FDV za imenovanje članic in članov Razpisne komisije

Zadeva: Na podlagi 74. in 75. člena Poslovnika ŠS FDV razpisujem kandidacijski postopek za imenovanje članic in članov Razpisne komisije.

Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede bodo naloge članic in članov Razpisne komisije vključevale pripravo razpisnega besedila in razpisne dokumentacije za sofinanciranje fakultetnih društev FDV iz tržne dejavnosti Fakultete za družbene vede.

Na podlagi 7. člena (sestava razpisne komisije) Razpisno komisijo poleg 1 predstavnika Upravnega odbora Fakultete za družbene vede sestavljajo še 3 predstavniki društev, ki bodo ob uspešni prijavi imenovani na naslednji seji ŠS FDV. V primeru večjega števila oddanih kandidatur (več kot 3) bodo na 3. redni seji ŠS FDV izvedene volitve. 

Pogoji za prijavo za člane in članice Razpisne komisije, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede, so sledeči: 

  • Vsako društvo lahko predlaga po enega predstavnika.
  • Predlagan predstavnik mora biti uradni član društva za tekoče študijsko leto.
  • Društvo, ki predlaga predstavnika, mora imeti pravni status nevladne organizacije, in sicer društva ali zveze društev študentov Fakultete za družbene vede.
  • Društvo, ki predlaga predstavnika, mora biti demokratično organizirano, kar izhaja iz njegovega temeljnega pravnega akta, združevati mora študente FDV s statusom študenta.
  • Društvo, ki predlaga predstavnika, je aktivno v okviru študentskega organiziranja vsaj 2 leti in v tem obdobju izkazuje reference s področja izvajanja projektov, povezanih z obštudijsko dejavnostjo študentov, ki je povezana s področji, ki jih vključujejo programi fakultete. 

Študentski svet Fakultete za družbene vede mora ob imenovanju predstavnic in predstavnikov upoštevati enakomerno zastopanost različnih društev na način, da se v zaporednih letih izvajanja razpisov zvrstijo v razpisnih komisijah predstavniki vseh upravičenih društev, katerih predlogi prispejo na javni poziv, šele nato se lahko v komisijo imenuje predstavnika društva, ki je v komisiji že bilo zastopano. 

Predstavnike pozivamo, da po dogovoru z upravnim odborom svojega društva, svoje kandidature pošljejo najkasneje do ponedeljka, 13. 2. 2023 do 20. ure. Kandidature in vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssfdvul@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka. Kandidature štejejo za veljavne, če so pravilno in pravočasno vložene, če je kandidaturni obrazec izpolnjen v celoti in če kandidat izpolnjuje pogoje.

Vsi kandidati se bodo lahko predstavili na 3. redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo potekala 14. februarja 2023 ob 18. uri v živo, v predavalnici 14 na Fakulteti za družbene vede. 

ZA USPEŠNO PRIJAVO JE POTREBNO ODDATI:

1. Izpolnjen kandidaturni obrazec.
2. Obrazec o potrditvi kandidature s strani predsednice ali predsednika društva.
3. Dokazilo, da društvo katerega del ste, obstaja vsaj 2. leti.