Vabilo in sklic 4. redne seje ŠS FDV

Spoštovane svetnice ter svetniki,

na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 4. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v torek, 14. marca 2023 ob 18. uri v živo v predavalnici 14 na Fakulteti za Družbene vede.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FDV
 3. Volitve predstavnic v komisije Senata FDV
 4. Volitve predstavnic študentov v katedre FDV
 5. Evalvacija izvedbe informativnih dni FDV
 6. Razno

V prilogi so:

 • Zapisnik 3. redne seje ŠS FDV, 
 • Razpisni obrazec za kandidaturo na mesta predstavnic študentk,
 • Razpis kandidacijskega postopka,
 • Sklic 4. redne seje.

Prav tako zaradi na podlagi 60. člena in 62. člena Poslovnika ŠS FDV zaradi pomankanja prijav ponavljam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic iz vrst študentk v Komisije Senata FDV ter katedre. Obrazec za kandidaturo je v prilogi, prav tako razpis kandidacijskega postopka. Kandidatke in kandidati se bodo lahko predstavile/li na 4. redni seji ŠS FDV v živo.

 1. Komisije Senata FDV:
 • Komisija za etiko – častno razsodišče (1 predstavnica), 

2. Katedre (2 predstavnici):

 • Katedra za teoretsko analitsko politologijo,
 • Katedra za kulturologijo

Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do ponedeljka, 13. 3. 2023 do 20.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssfdvul@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka.

Se veselim vaše prisotnosti.

Lep pozdrav,

Max Davidović

Predsednik Študentskega sveta FDV

tel. št.: +386 31 525 229 ali e-mail:  max.davidovic@gmail.com