Monthly Archives: november 2023

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV začenjam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do ponedeljka, 11. 12. 2023 do 23:59. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le […]

Rezultati volitev v Študentski Svet za mandat 2023/24

V skladu s pristojnimi pravilniki Fakultete za družbene vede ter Študentskega sveta Univerze v Ljubljani objavljamo rezultate volitev v Študentski svet FDV za mandat 2023/24. Rezultati po smereh so sledeči: Stopnja: Družboslovna informatika: Število kandidatov: 1. Število oddanih glasovnic: 10 Volilni rezultat: 7 glasov ZA, 3 glasovi VZDRŽANI. Kandidatka Viktoria Krusharova je bila izvoljena v […]