Komisija za študijske zadeve

Komisija za studijske zadeve je delovno telo Senata FDV, obravnava študijske zadeve s področja dodiplomskega, magistrskega študija in področje vseživljenjskega učenja; izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete in tehnologije študija na študiju prve in druge stopnje (redni študij

izredni študij in študij na daljavo);pripravlja predloge novih studijskih programov študija prve in druge stopnje in predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih, itd. Ta komisija poda tudi svoje mnenje pri dodelitvi posebnega statusa študentom in izrednem napredovanju v višji letnik V tej komisiji imamo študentje dva predstavnika.

Predstavnika študentov: Sara Rožman Atelšek in Rok Kofol

Disciplinska komisija

je komisija Senata FDV, ki obravnava disciplinsko odgovornost študentov po pravilniku o Disciplinski odgovornosti študentov. Dva študentska predstavnika skrbita za objektivnost disciplinskega postopka. V tej komisiji imamo študentje dva predstavnika in dva nadomestna predstavnika.

Predstavniki študentov:  Iva Meršnik, Tine Dobnik

Nadomestni članici predstavnikov študentov: Sara Štiglic, Maruša Novak

Komisija za samoocenjevanje kakovosti FDV

je komisija Senata FDV, ki spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, studijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela. V tej komisiji imamo študentje enega predstavnika.

Predstavnik Študentov: Lucija Karnelutti

Komisija za Prešernove nagrade

Komisija za Prešernove nagrade študentom odloča o tem, kdo izmed študentov bo nominiran in prejel Prešernovo nagrado. 

Predstavnik študentov: V letošnji sestavi nima člana: vsi zainteresirani za delovanje v komisiji nam pišite na: info.ssfdv@gmail.com

KOMISIJI ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ- PROGRAMSKI SVET HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

 

Predstavnik študentov: Tin Kampl

Komisija za etiko – častno razsodišče

Predstavnik študentov: Tine Dobnik, Nejc Laznik

 

Komisija za spremembo pravil

Predstavnik študentov: Max Davidovič

Komisija za habilitacije pedagoških delavcev (komisija študentskega sveta)

pripravlja mnenja o napredovanju pedagoških delavcev na podlagi študentskih anket in odzivov študentov, pridobiva mnenja študentov in po potrebi izvaja pogovore s kandidati med pedagogi.

 

Predsednik komisije: Rok Kofol

Člani komisije: Vsi člani ŠS FDV