Peticija ŠS FDV za uvedbo vzporedne izvedbe predavanj za študente FDV, ki ne se ne morejo udeleževati študijskega procesa na fakulteti.

V zadnjih mesecih med študenti opažamo, da se večje število študentov ne more udeleževati študijskega procesa na fakulteti. Zaradi bolezni COVID – 19 je veliko študentov primorano ostati doma. Študentom je posledično onemogočeno spremljanje predavanj in vaj s čimer zamujajo velik del svojega izobraževalnega procesa. ŠS FDV je zato pripravil peticijo s katero pozivamo vodstvo […]

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2021/2022

Na temelju 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 7. člena Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za izvedbo […]

ODZIV ŠS FDV NA VOLILNA OPRAVILA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Ponovitev volilnih opravil V zadnjih dneh je po družbenih omrežjih krožilo veliko obtožb o skrivanju kandidacijskega postopka in neustreznem informiranju študentov. Pritožba zoper kandidacijski postopek  je bila posredovana tudi Rektorju Univerze v Ljubljani, ki je v svojem pozivu Fakulteti za družbene vede ugotovil, da v povezavi z informiranjem študentov ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev, saj […]

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede. Na podlagi poziva Rektorja Univerze v Ljubljani se zaradi neskladja področnih pravnih aktov med Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca, volilna opravila ponovijo (ponovitev kandidacijskega postopka in volitev). Vsi […]

RAZPIS ZA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic, je dekan prof. […]

Programi kandidatov za dekana FDV za obdobje 2021-2025

V četrtek, 20. maja 2021 bodo na Fakulteti za družbene vede potekale elektronske volitve za dekana za mandatno obdobje 2021-2025. Z namenom, da bi k študentkam in študentom olajšala izbiro in jih spodbudili k udeležbi smo se odločili, da v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV organiziramo pogovore s kandidati, ki bodo potekali od 11. do […]

Predlogi ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in poletnega izpitnega obdobja in Analiza ankete o študiju do konca študijskega leta 2020/21.

Objavljamo Predloge ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in Analizo ankete študiju do konca študijskega leta 2020/21. Predloge smo prav tako posredovali vodstvu fakultete, tutorjem in svetnikom. Analiza ankete nazorno predstavlja želje študentov FDV. S predlogi pa smo želimo tako predavateljem kot študentom olajšati študijski proces in delo na fakulteti ter omogočiti čim bolj […]