Programi kandidatov za dekana FDV za obdobje 2021-2025

V četrtek, 20. maja 2021 bodo na Fakulteti za družbene vede potekale elektronske volitve za dekana za mandatno obdobje 2021-2025. Z namenom, da bi k študentkam in študentom olajšala izbiro in jih spodbudili k udeležbi smo se odločili, da v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV organiziramo pogovore s kandidati, ki bodo potekali od 11. do […]

Predlogi ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in poletnega izpitnega obdobja in Analiza ankete o študiju do konca študijskega leta 2020/21.

Objavljamo Predloge ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in Analizo ankete študiju do konca študijskega leta 2020/21. Predloge smo prav tako posredovali vodstvu fakultete, tutorjem in svetnikom. Analiza ankete nazorno predstavlja želje študentov FDV. S predlogi pa smo želimo tako predavateljem kot študentom olajšati študijski proces in delo na fakulteti ter omogočiti čim bolj […]

Anketa – Evalvacija študija na daljavo

Študentski svet FDV je v aprilu 2020 opravil anketo o zadovoljstvu študentov s študijem na daljavo tekom Koronavirusa.Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno v Sloveniji poteka zaradi razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji […]

Program dela Študentskega sveta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020

Sva Kristjan Kos, študent 4. letnika obramboslovja in Laura Kodela, študentka dodatnega letnika Mednarodnih odnosov ter sva kandidata za predsednika in podpredsednico Študentskega svet Fakultete za družbene vede. V spodnjih točka vam prilagava najin program dela ŠS FDV v študijskem letu 2019/2020. Rada pa bi izpostavila, da gre to le za predlog programa, ki sva […]