Anketa – Evalvacija študija na daljavo

Študentski svet FDV je v aprilu 2020 opravil anketo o zadovoljstvu študentov s študijem na daljavo tekom Koronavirusa.Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno v Sloveniji poteka zaradi razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji […]

Program dela Študentskega sveta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020

Sva Kristjan Kos, študent 4. letnika obramboslovja in Laura Kodela, študentka dodatnega letnika Mednarodnih odnosov ter sva kandidata za predsednika in podpredsednico Študentskega svet Fakultete za družbene vede. V spodnjih točka vam prilagava najin program dela ŠS FDV v študijskem letu 2019/2020. Rada pa bi izpostavila, da gre to le za predlog programa, ki sva […]