Poziv ŠS FDV za imenovanje članic in članov Razpisne komisije

Zadeva: Na podlagi 74. in 75. člena Poslovnika ŠS FDV razpisujem kandidacijski postopek za imenovanje članic in članov Razpisne komisije. Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede bodo naloge članic in članov Razpisne komisije vključevale pripravo razpisnega besedila in razpisne dokumentacije za sofinanciranje fakultetnih društev FDV iz tržne […]

Sklic in vabilo 2. redne seje ŠS FDV in ponovitev kandidacijskega postopka

Spoštovane študentke in študenti, na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 2. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v sredo, 11. januarja 2023 ob 20.00 uri na zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98964152489. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika […]

Sklic in vabilo 1. redne seje ŠS FDV ter kandidacijskega postopka predstavnic v organe FDV

Spoštovane študentke in študenti, na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 1. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki bo potekala v sredo, 21. decembra 2022, ob 20.00 na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/94208672850 Dnevni red: Potrditev dnevnega reda Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FDV Volitve prodekanje […]

Razpis za volitve nove sestave Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Drage študentke in študentje! Z današnjim dnem se začenja razpis za volitve nove sestave Študentskega sveta Fakultete za družbene vede. Študentski svet je predstavniški organ, v katerem predstavniki vseh smeri in stopenj študija zastopajo svoje sošolke in sošolce. Svet izvoli študentske predstavnike v fakultetnih komisijah ter podaja študentska mnenja, sodeluje pri organiziranju študijskega procesa, skrbi […]

Razpis kandidacijskega postopka za Akademski zbor FDV

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic in predstavnikov študentk in študentov v: Akademski zbor Fakultete za družbene vede (52 predstavnikov). Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do torka, 25.10.2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski […]

Vabilo in sklic 8. redne seje ŠS FDV

Spoštovane svetnice in svetniki! Na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL, sklicujem, 8. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) in razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic in predstavnikov študentk in študentov v Akademski zbor Fakultete za družbene vede, ki bo potekala […]

Razpis FDV v letu 2022 za (so)financiranje projektov študentskih društev

Spoštovani, objavjen je nov razpis za (so)financiranje projektov študentskih društev. Namen razpisa je spodbujanje in podpora samoiniciativnega delovanja študentk in študentov na področjih izobraževanja, kulture, mednarodnih dejavnosti, sociale in drugih področjih, povezanih s programi študija. Na razpis se lahko prijavite do 15. 7. 2022 do konca uradnih ur (16.00). Več o razpisu si lahko preberete […]