Denarna pomoč študentom v stiski

Spoštovani, v preteklih dneh smo na Fundaciji Študentski tolar, v sodelovanju s Škisovo tržnico 2022, objavili Razpis za denarno pomoč študentom v stiski.  <https://www.studentski-tolar.si/denarna-pomoc/nepovratna-denarna-pomoc-studentom-v-stiski> Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 200 ali 300 €. Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 6. 2022 (velja poštni […]

Vabilo in sklic 6. redne seje ŠS FDV

Spoštovane_i svetnice in svetniki, predstavnice in predstavniki študentk in študentov v Katedrah, Senatu FDV, Upravni odbor FDV ter v Komisije Senata FDV! Na podlagi 66. člena Poslovnika ŠS FDV vam pošiljam vabilo in sklic 6. redne seje Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki bo potekala v sredo, 15. junija 2022 ob 17:00, v predavalnici […]

Poziv ŠS FDV za imenovanje članic in članov Razpisne komisije

Zadeva: Na podlagi 74. in 75. člena Poslovnika ŠS FDV se razpisuje kandidacijski postopek za imenovanje članic in članov Razpisne komisije. Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede bodo naloge članic in članov Razpisne komisije vključevale pripravo razpisnega besedila in razpisne dokumentacije za sofinanciranje fakultetnih društev FDV iz […]

PODALJŠANJE RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV podaljšujem razpis kandidacijskega postopka za volitve manjkajočih predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do četrtka, 27. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com Upoštevane bodo le kandidature, ki bodo na navedeni […]

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV začenjamo razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do srede, 5. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com Upoštevane bodo le kandidature, ki […]

Peticija ŠS FDV za uvedbo vzporedne izvedbe predavanj za študente FDV, ki ne se ne morejo udeleževati študijskega procesa na fakulteti.

V zadnjih mesecih med študenti opažamo, da se večje število študentov ne more udeleževati študijskega procesa na fakulteti. Zaradi bolezni COVID – 19 je veliko študentov primorano ostati doma. Študentom je posledično onemogočeno spremljanje predavanj in vaj s čimer zamujajo velik del svojega izobraževalnega procesa. ŠS FDV je zato pripravil peticijo s katero pozivamo vodstvo […]

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2021/2022

Na temelju 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 7. člena Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za izvedbo […]