ODZIV ŠS FDV NA VOLILNA OPRAVILA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Ponovitev volilnih opravil V zadnjih dneh je po družbenih omrežjih krožilo veliko obtožb o skrivanju kandidacijskega postopka in neustreznem informiranju študentov. Pritožba zoper kandidacijski postopek  je bila posredovana tudi Rektorju Univerze v Ljubljani, ki je v svojem pozivu Fakulteti za družbene vede ugotovil, da v povezavi z informiranjem študentov ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev, saj […]

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede. Na podlagi poziva Rektorja Univerze v Ljubljani se zaradi neskladja področnih pravnih aktov med Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca, volilna opravila ponovijo (ponovitev kandidacijskega postopka in volitev). Vsi […]

RAZPIS ZA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic, je dekan prof. […]

Programi kandidatov za dekana FDV za obdobje 2021-2025

V četrtek, 20. maja 2021 bodo na Fakulteti za družbene vede potekale elektronske volitve za dekana za mandatno obdobje 2021-2025. Z namenom, da bi k študentkam in študentom olajšala izbiro in jih spodbudili k udeležbi smo se odločili, da v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV organiziramo pogovore s kandidati, ki bodo potekali od 11. do […]

Predlogi ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in poletnega izpitnega obdobja in Analiza ankete o študiju do konca študijskega leta 2020/21.

Objavljamo Predloge ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in Analizo ankete študiju do konca študijskega leta 2020/21. Predloge smo prav tako posredovali vodstvu fakultete, tutorjem in svetnikom. Analiza ankete nazorno predstavlja želje študentov FDV. S predlogi pa smo želimo tako predavateljem kot študentom olajšati študijski proces in delo na fakulteti ter omogočiti čim bolj […]

TUTORSKI RAZSPIS

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente za leto 2020/2021. Vse zainteresirane študente lepo vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in postanete del ekipe tutorjev.  Tutorski razspis: RAZSPIS Obrazec Tutorskega razspisa: OBRAZEC

Anketa – Evalvacija študija na daljavo

Študentski svet FDV je v aprilu 2020 opravil anketo o zadovoljstvu študentov s študijem na daljavo tekom Koronavirusa.Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno v Sloveniji poteka zaradi razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji […]

RAZPIS ZA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic, je dekan prof. […]