Arhivi kategorij: Ostale objave

Poziv ŠS FDV za imenovanje članic in članov Razpisne komisije

Zadeva: Na podlagi 74. in 75. člena Poslovnika ŠS FDV se razpisuje kandidacijski postopek za imenovanje članic in članov Razpisne komisije. Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede bodo naloge članic in članov Razpisne komisije vključevale pripravo razpisnega besedila in razpisne dokumentacije za sofinanciranje fakultetnih društev FDV iz […]

PODALJŠANJE RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV podaljšujem razpis kandidacijskega postopka za volitve manjkajočih predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do četrtka, 27. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com Upoštevane bodo le kandidature, ki bodo na navedeni […]

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV začenjamo razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do srede, 5. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com Upoštevane bodo le kandidature, ki […]

Peticija ŠS FDV za uvedbo vzporedne izvedbe predavanj za študente FDV, ki ne se ne morejo udeleževati študijskega procesa na fakulteti.

V zadnjih mesecih med študenti opažamo, da se večje število študentov ne more udeleževati študijskega procesa na fakulteti. Zaradi bolezni COVID – 19 je veliko študentov primorano ostati doma. Študentom je posledično onemogočeno spremljanje predavanj in vaj s čimer zamujajo velik del svojega izobraževalnega procesa. ŠS FDV je zato pripravil peticijo s katero pozivamo vodstvo […]

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2021/2022

Na temelju 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 7. člena Pravilnika o volitvah v študentski svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za izvedbo […]

ODZIV ŠS FDV NA VOLILNA OPRAVILA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Ponovitev volilnih opravil V zadnjih dneh je po družbenih omrežjih krožilo veliko obtožb o skrivanju kandidacijskega postopka in neustreznem informiranju študentov. Pritožba zoper kandidacijski postopek  je bila posredovana tudi Rektorju Univerze v Ljubljani, ki je v svojem pozivu Fakulteti za družbene vede ugotovil, da v povezavi z informiranjem študentov ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev, saj […]

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede. Na podlagi poziva Rektorja Univerze v Ljubljani se zaradi neskladja področnih pravnih aktov med Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca, volilna opravila ponovijo (ponovitev kandidacijskega postopka in volitev). Vsi […]