Študentski svet v skladu z razpisom za tutorska mesta v študijskem letu 2023/24 objavlja rezultate razpisa. S kandidati so bili opravljeni pogovori, kandidature pa so bile posredovane katedram, od koder je Študentski svet prejel povratne informacije. Na podlagi samih kandidatur, mnenj kateder ter pogovorov so za tutorje imenovani sledeči študenti:

Tutorji 1. stopnje: 

1. Družboslovna informatika 

Viktoria Krusharova ter Gaia Kolenc

2. Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije 

Lavra Malavašič ter Nuša Detiček

3. Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 

Kaja Horvat ter Nika Zupančič  

4. Mednarodni odnosi 

Nika Lesjak ter Mark Djurašević 

5. Novinarstvo

Lea Marušič ter Lana Furlan

6. Obramboslovje

Nina Jeretič ter Kim Munda

7. Politologija – Javne politike in uprava

Arber Ramadani ter Milena Gligorova 

8. Politologija – Študije politike in države 

Srđan Veljančič ter Lara Vozlič 

9. Sociologija

Marko Cvjetičanin ter Naja Markežič 

10. Sociologija – Kadrovski menedžment

Tjaša Tomše ter Ivona Begović 

11. Tutorji za tuje študente 

Lenka Živanović, Natalija Tanić ter Max Davidović

Tutorji 2. stopnje:

1. Družboslovna informatika
Živa Šubelj

2. Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
Eva Zećevič

3. Obramboslovje
Neža Geč

4. Evropske študije
Argyro Lykaki

V skladu z razpisom so bile kandidature drugega roka poslane katedram, na katere ste kandidirali, zaradi kolektivnega dopusta in posledičnih kasnejših odgovorov, pa je bil zato postopek žal podaljšan čez obljubljen datum (10. 8.).

Za katedre ali smeri, ki niso navedene, Študentski svet ni prejel ustreznih kandidatur, zato je bil razpis za neizpolnjena mesta ponovljen in bo v primeru, da bo Fakulteta za družbene vede izrazila to željo, ponovljen še enkrat.

Vsem kandidatom, ki so bili uspešno imenovani na mesto tutorja želi Študentski svet čim več uspehov pri opravljanju te dolžnosti in jim v nudi svojo polno pomoč in podporo. Uspešni kandidati ste že bili ali pa še boste kontaktirani s strani pristojnih služb Fakultete v prihodnjih tednih.

Tistim, ki ste se prijavili za mesto tutorja, a vaša kandidatura ni bila uspešna, pa se Študentski svet zahvaljuje za izkazano željo in dobro voljo.

Vse dobro,

Max Davidović

Predsednik Študentskega sveta FDV

tel. št.: +386 31 525 229 ali e-mail: max.davidovic@gmail.com