Senat

Je najvišji organ fakultete. Ena petina vseh senatorjev je študentov (5 predstavnikov). Senat razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete, o kadrovskih zadevah, zadevah podiplomske sole, priznavanju in vrednotenju izobraževanja, kakovosti predmetnika, nazivih, študentskih predlogih in pobudah itd. 

Študentje senatorji: Rok Kovač, Rok Dolenc, Rok Kofol, Sara Rožman Atelšek ter Nuša Detiček.

Upravni odbor FDV

Odloča o finančnih zadevah Fakultete za družbene vede, o ceniku storitev, višini vpisnine itd. Interese študentov zastopa en predstavnik.

Predstavnik študentov: Rok Kofol

Študent prodekan

Študent prodekan je sodelavec in svetovalec prodekana za študijske zadeve, študent prodekan predstavlja most med Študentski svetom in vodstvom fakultete.

Trenutni študent prodekan: Rok Kofol