Kaj je tutorstvo?

Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Namen tutorstva na FDV

  • Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.
  • Usmerjanje študentov skozi studijski proces in svetovanje ob studijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.
  • Seznanjanje študentov z načinom študija.
  • Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na studijski proces.
  • Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.
  • Izboljševanje studijskih rezultatov.
  • Večja kakovost študija
Študent/študentka FDV – ob studijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu.

TUTORJI

Študijski program Tutorji učitelji Tutorji študenti KONTAKT
Analitska sociologija; Sociologija izr. prof. dr. Matjaž Uršič Maša Bregar Tinkara Jamnik mb7520@student.uni-lj.si tj5145@student.uni-lj.si
Sociologija – UOČVZ; Sociologija – kadrovski menedžment doc. dr. Branko Bembič Nika Klep Zupančič Tjaša Tomše nk0739@student.uni-lj.si tt1033@student.uni-lj.si
Družboslovna informatika (UNI, VSŠ) asist. dr. Emil Polajnar Urška Ana Horvat Zara Novak tt1033@student.uni-lj.si zn8543@student.uni-lj.si
Evropske študije – družboslovni vidiki asist. dr. Faris Kočan  / /
Mednarodni odnosi doc. dr. Jana Arbeiter Nika Lesjak Maja Hlebš nl1109@student.uni-lj.si mh8034@student.uni-lj.si
Politologija – študije demokracije in upravljanja; Politologija – javne politike in uprava izr. prof. Irena Bačlija Brajnik Arber Ramadani Milena Gligorova sv9852@student.uni-lj.si gk3338@student.uni-lj.si
Politologija – študije politike in države izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič Srđan Veljančić Gaj Kolšek sv9852@student.uni-lj.si gk3338@student.uni-lj.si
Politologija – obramboslovje; Obramboslovje asist. Luka Zalokar Nastja Felkar Mark Berce nf1434@student.uni-lj.si mb5904@student.uni-lj.si
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije izr. prof. dr. Mojca Pajnik Nuša Detiček Lavra Malavašič nd70962@student.uni-lj.si lm8814@student.uni-lj.si
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi asist. dr. Nataša Verk Ula Pavlič Tjaša Kos up9381@student.uni-lj.si tk1281@student.uni-lj.si
Novinarstvo doc. dr. Tina Lengar Verovnik Aljaž Plos Vid Babič ap5280@student.uni-lj.si vb9577@student.uni-lj.si
Kulturologija; Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti asist. Maruška Nardoni Hana Sekereš Nika Tadič hs1135@student.uni-lj.si nt5452@student.uni-lj.si
 Tuji jeziki le. mag. Matej Šetinc  /  /
Tutor za študente s posebnimi potrebami Mateja Zorko Stopar Ajda Cimperman ac1221@student.uni-lj.si
Tutor za mednarodno sodelovanje in tutorji za tuje študente Danila Rijavec Deni Degalev Lenka Živanovič Katja Slapar Ljubutin Max Davidović dd4743@student.uni-lj.si lz1252@student.uni-lj.si ks4279@student.uni-lj.si md7893@student.uni-lj.si 
Tutor za informacijske vire Nataša Godec  /  /
Tutor za študente športnike pred. Jaroš Štekl  Jagoda Tkalec  jt09688@student.uni-lj.si
Tutor za 3. stopnjo  / Natalija Rebrica  natalija.rebrica@gmail.com