Dokumenti sej

1. seja

Prva korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Druga korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Tretja korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede