Dokumenti sej

Mandatno obdobje 2021/2022

Konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

1. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

2. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

3. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

4. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

5. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

6. redna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

1. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

2. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

3. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

4. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

5. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

6. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

7. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

8. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

9. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

10. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

11. dopisna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

1. izredna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede


Mandatno obdobje 2019/2020

1. seja

Prva korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Druga korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Tretja korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Četrta korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Peta korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Šesta korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Sedem korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Osma korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Deveta korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede


Mandatno obdobje 2020/2021

Konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Zapisnik prve redne seje Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

Zapisnik prve korespondenčne seje Študentskega sveta za družbene vede

Zapisnik prvega sestanka ŠS FDV