Sklic in vabilo na 4. redno sejo ŠS FDV

Na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 4. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v četrtek, 28. marca 2024, ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov
  3. Poročila delovnih teles in študentskih predstavnikov
  4. Razprava o peticiji za prenovo infrastrukture okoli fakultete
  5. Razno

Predavalnica v kateri bo seja potekala bo dopisana k tej objavi naknadno.