Povezave do aktov

Zakon o visokem šolstvu 

Statut Univerze v Ljubljani 

Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji 

Pravilnik o študiju na programu tretje stopnje 

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v ŠS FDV 

Poslovnik ŠS FDV 

Poslovnik ŠS FDV link 2

Pravilnik o sofinanciranju obštudijske dejavnosti FDV