Komisija za študijske zadeve

Komisija za studijske zadeve je delovno telo Senata FDV, obravnava študijske zadeve s področja dodiplomskega, magistrskega študija in področje vseživljenjskega učenja; izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete in tehnologije študija na študiju prve in druge stopnje (redni študij

izredni študij in študij na daljavo);pripravlja predloge novih studijskih programov študija prve in druge stopnje in predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih, itd. Ta komisija poda tudi svoje mnenje pri dodelitvi posebnega statusa študentom in izrednem napredovanju v višji letnik V tej komisiji imamo študentje dva predstavnika.

Predstavnika študentov: Staša Kolar in Nejc Laznik

Disciplinska komisija

je komisija Senata FDV, ki obravnava disciplinsko odgovornost študentov po pravilniku o Disciplinski odgovornosti študentov. Dva študentska predstavnika skrbita za objektivnost disciplinskega postopka. V tej komisiji imamo študentje dva predstavnika in dva nadomestna predstavnika.

Predstavniki študentov: Sara Štiglic in Petar Petkovski

Nadomestna člana predstavnikov študentov: Domen Medvešček in Adrijana Majstorović

Komisija za samoocenjevanje kakovosti FDV

je komisija Senata FDV, ki spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, studijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela. V tej komisiji imamo študentje enega predstavnika.

Predstavnik Študentov: Tina Rupar

Komisija za Prešernove nagrade

Komisija za Prešernove nagrade študentom odloča o tem, kdo izmed študentov bo nominiran in prejel Prešernovo nagrado. 

Predstavnik študentov: Sultana Jovanovska

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Predstavnik študentov: Kristina Rakinić

Komisija za etiko – častno razsodišče

Predstavnika študentov: Bor Godeša in Jan Zupan

 

Komisija za spremembo pravil

Predstavnik študentov: Iva Špilak

Komisija za habilitacije pedagoških delavcev (komisija študentskega sveta)

pripravlja mnenja o napredovanju pedagoških delavcev na podlagi študentskih anket in odzivov študentov, pridobiva mnenja študentov in po potrebi izvaja pogovore s kandidati med pedagogi.

 

Predsednik komisije je podpredsednik Študentskega Sveta FDV: Mila Sredojević