RAZPIS ZA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic, je dekan prof. dr. Iztok Prezelj sprejel SKLEP o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev Študentskega sveta Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2021/22.

Razspis:

Obrazec: