Monthly Archives: januar 2022

PODALJŠANJE RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV podaljšujem razpis kandidacijskega postopka za volitve manjkajočih predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre. Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do četrtka, 27. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com Upoštevane bodo le kandidature, ki bodo na navedeni […]