Kandidatna lista za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2021/2022

Objavljamo kandidatno listo za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2021/22.

Seznam: link