Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Ponovitev volilnih opravil za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede.

Na podlagi poziva Rektorja Univerze v Ljubljani se zaradi neskladja področnih pravnih aktov med Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca, volilna opravila ponovijo (ponovitev kandidacijskega postopka in volitev). Vsi kandidati, ki so obrazec že izpolnili in oddali, bodo to morali storiti ponovno po objavi novega razpisa.

Vse informacije v povezavi z volitvami bodo na voljo v naslednjih dneh, na spletni strani ŠS FDV in oglasni deski fakultete.

Obrazložitev