POROČILO O VOLILNEM REZULTATU ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET FDV

Objavljamo Poročilo o volilnem rezultatu za volitve v Študenski svet FDV

Povezava