RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV IZ VRST ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE IN KATEDRE

Na podlagi 74. člena in 97. člena Poslovnika ŠS FDV začenjamo razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre.

Kandidate prosimo, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do srede, 5. 1. 2022 do 12.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssvetfdv2122@gmail.com

Upoštevane bodo le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka. Kandidature štejejo za veljavne, če so pravilno in pravočasno vložene.

Vsi kandidati se bodo lahko predstavili na 1. redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo potekala dne 5. 1. 2022 ob 18.00 uri preko aplikacije »Zoom«: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97513256768

Kandidaturni obrazec in vse ostale informacije so dostopne v spodaj priloženih dokumentih.