Vabilo in sklic 4. redne seje ŠS FDV

Na podlagi 66. člena Poslovnika ŠS FDV vam pošiljam vabilo in sklic 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za družbene vede, ki bo potekala v sredo, 20. aprila 2022 ob 17.00 v živo, v predavalnici 10 na Fakulteti za družbene vede.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda,
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FDV,
 3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje ŠS FDV,
 4. Volitve predstavnic in predstavnikov v Upravni odbor FDV,
 5. Volitve predstavnic in predstavnikov v komisije Senata FDV,
 6. Volitve predstavnic in predstavnikov študentov v katedre,
 7. Imenovanje članic in članov Razpisne komisije,
 8. Finančno stanje in potencialni projekti,
 9. Študentska mnenja,
 10. Poročila delovnih skupin in študentskih predstavnikov,
 11. Razno

Sklic 4. redne seje