Kandidatna lista za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2022/2023

Objavljamo kandidatno listo za volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko leto 2022/2023.

Kandidatna lista