Sklic 3. redne seje ŠS FDV in ponovitev razpisa

Spoštovane svetnice ter svetniki,

na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 3. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v torek, 14. februarja 2023 ob 18.00 uri v živo v predavalnici 14 na FDV.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS FDV
 3. Volitve predstavnic v komisije Senata FDV
 4. Volitve predstavnic študentov v katedre FDV
 5. Imenovanje nove zasedbe razpisne komisije
 6. Informativni dnevi
 7. Poročilo o sestanku z dekanom
 8. Poročila delovnih teles in predstavnic študentov
 9. Razno

Prav tako zaradi na podlagi 60. člena in 62. člena Poslovnika ŠS FDV zaradi pomankanja prijav ponavljam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic iz vrst študentk v Komisije Senata FDV ter katedre. Obrazec za kandidaturo je v prilogi, prav tako razpis kandidacijskega postopka. Kandidatke in kandidati se bodo lahko predstavile/li na 2. redni seji ŠS FDV na zgoraj navedeni Zoom povezavi.

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic študentov v:

Prav tako zaradi na podlagi 60. člena in 62. člena Poslovnika ŠS FDV zaradi pomankanja prijav ponavljam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnic iz vrst študentk v Komisije Senata FDV ter katedre. Obrazec za kandidaturo je v prilogi, prav tako razpis kandidacijskega postopka. Kandidatke in kandidati se bodo lahko predstavile/li na 3. redni seji ŠS FDV, 14. februarja 2023 v predavalnici 14 ob 18.00 uri.

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnic študentov v:

 1. Komisije Senata FDV:
 • Komisija za študijske zadeve (1 predstavnica),  
 • Komisija za Prešernove nagrade (1 predstavnica)
 • Disciplinska komisija (1 predstavnica)

2. Katedre (2 predstavnici):

 • Katedra za teoretsko analitsko politologijo,
 • Katedra za kulturologijo

Kandidatke prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do ponedeljka, 13. 2. 2023 do 20.00 ure. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssfdvul@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka. Kandidature štejejo za veljavne, če so pravilno in pravočasno vložene.

Lep pozdrav,

Max Davidović

Predsednik Študentskega sveta FDV

tel. št.: +386 31 525 229 ali e-mail:  max.davidovic@gmail.com

Gradivo: