ODZIV ŠS FDV NA VOLILNA OPRAVILA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Ponovitev volilnih opravil

V zadnjih dneh je po družbenih omrežjih krožilo veliko obtožb o skrivanju kandidacijskega postopka in neustreznem informiranju študentov. Pritožba zoper kandidacijski postopek  je bila posredovana tudi Rektorju Univerze v Ljubljani, ki je v svojem pozivu Fakulteti za družbene vede ugotovil, da v povezavi z informiranjem študentov ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev, saj je bila implementirana praksa, ki se jo že več kot desetletje poslužuje tudi večina preostalih članic Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da rektor ni upošteval nobene izmed navedenih točk v pritožbi določenih svetnikov. Kandidacijski postopek se mora ponoviti zaradi neskladja področnih aktov med Univerzo v Ljubljani in Fakulteto za družbene vede, neustrezno priloženega obrazca o varovanju osebnih podatkov in določenih pomanjkljivosti prijavnega obrazca. Celotna obrazložitev je dostopna na spletni strani ŠS FDV, ki je bila objavljena 9. novembra 2021 (dan pred volitvami) (http://ssfdv.org/2021/11/09/ponovitev-volilnih-opravil-za-volitve-v-studentski-svet-fakultete-za-druzbene-vede/).

Skrivanje volitev

Dne 10. novembra 2021 je določena študentska skupina na družbena omrežja objavila besedilo v katerem vodstvo ŠS FDV obtožuje skrivanja volitev in drugih nedemokratičnih praks ob izvedbi volitev. Na tem mestu se poraja vprašanje, kako je sploh možno skrivati volitve, če le-te sploh niso potekale? Objava se nam zdi skrajno ironična glede na to, da določeni deležniki ŠS v njej očitajo nemoralnost, vsebina zapisa pa je neresnična in zavajujoča. Več kot očitno je namen določene študentske skupine z manipulacijo očrniti ugled Študentskega sveta FDV in s tem tudi dobro ime same fakultete. Od študentske skupine, ki ima toliko za povedati čez nedemokratično delovanje Študentskega sveta FDV, bi pričakovali, da kot vestni in aktivni študenti redno spremljajo kanale komuniciranja ŠS FDV in da pred obtožbo preverijo vsa dejstva.

Za konec bi radi vse študente povabili, da spremljajo spletno stran ŠS FDV in oglasno desko na fakulteti, kjer bo v naslednjih dneh objavljen razpis za volitve v ŠS FDV. Prav tako bi radi poudarili, da je delo študentskega svetnika oz. svetnice velika odgovornost ter pravica, a hkrati tudi dolžnost. Od študentskega svetnika oz. svetnice se pričakuje, da redno obiskuje seje ŠS FDV, sestanke ŠS FDV, seje Delovnih teles ŠS FDV in komisije Senata FDV ter da svojo energijo posveti v pomoč študentom in ne v povzdigovanja lastnega ega ter ugleda na družbenih omrežjih, kot so v preteklem študijskem letu počeli določeni svetniki.

Želimo vam uspešen in zdrav preostanek tedna!